Uw huis verbouwen of renoveren?

Graag helpen wij u met het hele proces. Samen zorgen we voor een goed en soepel bouwtraject.


Wij kunnen u helpen met het voortraject en de uitvoering.

Voortraject:
 • het ontwerp 
 • bouwtechnische tekeningen 
 • een schatting van de te verwachten kosten
 • het verzorgen van de vergunningsaanvraag
 • per ruimte maken we een omschrijving van de toe te passen materialen en kleuren per ruimte
 • een uitgebreide technische omschrijving van de werkzaamheden
Uitvoering:
 • aannemerskeuze
 • onderhandelen met de aannemer
 • bouwbegeleiding
 • voortgangsrapportages
 • kwaliteitsbewaking
 • in de hand houden van de bouwtijd en kosten